MIL-OSI China: Sales Prices of Residential Buildings in 70 Medium and Large-sized Cities in April 2022

7

Source: National Bureau of Statistics of China

Sales Prices of Residential Buildings in 70 Medium and Large-sized Cities in April 2022

Sales Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings

      in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table I

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

100.7

105.8

109.3

Tangshan

100.1

98.8

103.0

Tianjin

99.9

99.7

102.4

Qinhuangdao

99.7

94.5

95.8

Shijiazhuang

100.2

97.8

100.0

Baotou

99.3

97.7

99.7

Taiyuan

99.4

96.3

95.2

Dandong

99.1

97.9

102.1

Hohhot

99.5

98.6

100.6

Jinzhou

98.5

100.0

104.0

Shenyang

99.8

99.2

102.4

Jilin

100.0

100.9

103.4

Dalian

99.9

101.2

105.2

Mudanjiang

100.0

97.0

95.9

Changchun

100.0

100.6

101.5

Wuxi

99.9

103.6

107.4

Harbin

99.3

94.4

94.3

Xuzhou

99.5

100.7

107.8

Shanghai

100.0

103.8

107.5

Yangzhou

99.0

98.7

105.2

Nanjing

99.5

102.4

106.4

Wenzhou

99.2

101.1

104.3

Hangzhou

100.6

106.3

108.7

Jinhua

100.3

102.3

107.5

Ningbo

99.7

102.0

105.9

Bengbu

98.8

99.3

102.6

Hefei

99.9

99.5

104.8

Anqing

99.5

97.7

96.9

Fuzhou

99.4

100.4

105.3

Quanzhou

99.8

100.5

106.3

Xiamen

99.5

101.0

104.9

Jiujiang

99.8

98.7

101.6

Nanchang

100.5

100.7

102.2

Ganzhou

100.1

101.4

105.4

Jinan

99.8

103.5

105.0

Yantai

99.6

99.0

102.5

Qingdao

100.1

102.6

105.9

Jining

100.2

100.7

108.2

Zhengzhou

99.7

98.4

100.0

Luoyang

99.3

99.9

102.0

Wuhan

99.2

99.7

104.5

Pingdingshan

99.9

99.4

102.1

Changsha

100.3

105.5

110.5

Yichang

99.8

99.5

102.9

Guangzhou

100.1

102.0

109.8

Xiangfan

98.8

97.4

100.9

Shenzhen

99.9

103.9

106.4

Yueyang

98.7

95.0

95.1

Nanning

100.2

99.9

104.0

Changde

99.0

94.8

94.2

Haikou

100.4

102.3

106.3

Shaoguan

99.0

97.4

99.4

Chongqing

99.6

106.1

111.7

Zhanjiang

98.8

95.3

98.3

Chengdu

100.8

102.9

107.8

Huizhou

99.6

99.1

103.5

Guiyang

100.8

99.2

103.1

Guilin

99.5

97.3

98.8

Kunming

99.9

97.1

102.5

Beihai

98.4

95.0

92.0

Xi’an

100.2

105.2

111.5

Sanya

99.6

103.4

108.2

Lanzhou

99.3

98.4

103.6

Luzhou

99.3

95.3

95.0

Xining

100.0

99.8

106.0

Nanchong

99.2

94.4

94.9

Yinchuan

100.1

106.2

115.3

Zunyi

99.8

98.8

100.4

Urumqi

100.6

103.2

106.6

Dali

99.3

93.9

93.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sales Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table II

Cities

M/M

Y/Y

Fixed Base

Cities

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

100.6

106.5

115.0

Tangshan

99.6

97.5

101.2

Tianjin

99.5

99.3

98.6

Qinhuangdao

99.9

96.3

97.7

Shijiazhuang

99.8

95.1

94.1

Baotou

99.4

97.7

99.9

Taiyuan

98.4

93.8

91.7

Dandong

99.6

97.0

100.3

Hohhot

99.8

97.0

96.8

Jinzhou

99.2

96.1

95.6

Shenyang

99.6

97.6

102.2

Jilin

100.0

97.6

97.0

Dalian

99.0

99.7

104.8

Mudanjiang

100.0

90.4

85.7

Changchun

100.0

99.4

97.0

Wuxi

99.8

101.1

107.1

Harbin

98.9

94.0

92.4

Xuzhou

100.4

98.3

106.3

Shanghai

100.0

103.7

111.9

Yangzhou

98.8

98.1

103.6

Nanjing

99.4

99.1

103.9

Wenzhou

99.5

99.1

104.5

Hangzhou

100.1

102.7

109.5

Jinhua

99.6

98.4

104.0

Ningbo

99.9

100.1

107.6

Bengbu

99.8

99.4

103.0

Hefei

99.2

98.2

103.3

Anqing

99.7

94.7

93.0

Fuzhou

100.3

99.3

103.7

Quanzhou

99.4

98.5

104.7

Xiamen

100.2

100.0

104.3

Jiujiang

100.1

99.0

101.7

Nanchang

99.5

98.6

99.5

Ganzhou

100.3

100.4

101.9

Jinan

99.2

99.1

98.4

Yantai

99.3

98.5

100.7

Qingdao

99.3

99.4

99.6

Jining

99.5

98.4

103.0

Zhengzhou

99.5

98.2

98.3

Luoyang

99.1

97.3

100.1

Wuhan

99.6

98.1

100.4

Pingdingshan

99.7

98.1

100.6

Changsha

99.5

101.9

105.6

Yichang

99.9

96.6

96.1

Guangzhou

100.5

102.0

111.9

Xiangfan

99.4

97.6

97.4

Shenzhen

100.5

97.2

106.0

Yueyang

100.2

97.8

97.3

Nanning

99.6

96.6

98.3

Changde

99.5

95.7

95.2

Haikou

100.1

105.8

110.6

Shaoguan

99.3

96.7

98.0

Chongqing

99.5

101.9

104.9

Zhanjiang

99.8

97.1

98.1

Chengdu

100.7

103.6

109.6

Huizhou

99.7

99.2

103.1

Guiyang

99.8

96.0

94.9

Guilin

99.6

97.7

99.1

Kunming

100.6

99.5

103.3

Beihai

99.7

96.7

94.4

Xi’an

99.9

101.8

107.0

Sanya

100.0

101.6

105.2

Lanzhou

99.8

97.9

101.9

Luzhou

99.8

97.8

97.5

Xining

100.3

99.3

105.0

Nanchong

100.4

95.7

92.5

Yinchuan

99.5

99.1

105.8

Zunyi

99.7

96.1

96.9

Urumqi

99.9

96.9

101.0

Dali

99.1

94.3

96.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table III

Cities

90mand Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

100.8

105.6

108.4

100.5

105.8

108.2

100.7

106.0

110.5

Tianjin

100.0

99.4

101.9

100.1

99.6

102.2

99.1

100.2

104.0

Shijiazhuang

100.2

99.4

101.9

100.3

97.8

99.6

100.0

97.1

100.1

Taiyuan

99.7

95.8

95.3

99.2

95.4

94.5

99.7

98.2

96.4

Hohhot

99.8

98.8

101.0

99.8

98.6

100.5

98.9

98.6

100.7

Shenyang

99.7

98.8

101.7

99.9

99.2

102.3

99.9

99.8

103.3

Dalian

100.3

101.2

105.3

99.7

101.1

104.6

99.7

101.7

106.4

Changchun

100.0

100.8

101.8

100.0

100.5

101.3

100.0

100.4

101.5

Harbin

99.7

94.4

94.5

99.1

94.3

94.1

99.6

94.6

95.0

Shanghai

100.0

103.4

106.5

100.0

103.3

107.3

100.0

104.6

108.1

Nanjing

99.6

101.5

105.5

99.6

102.6

106.4

99.1

102.5

107.1

Hangzhou

100.5

105.8

109.3

100.4

106.0

107.9

101.2

107.2

110.0

Ningbo

99.8

101.7

106.2

99.7

102.0

106.0

99.8

101.9

105.8

Hefei

100.4

99.8

104.5

99.7

99.4

104.7

99.9

99.8

105.4

Fuzhou

99.7

99.8

104.9

99.5

100.5

105.3

99.0

100.9

105.8

Xiamen

99.1

101.0

104.7

99.5

100.6

104.3

99.7

101.7

105.8

Nanchang

99.9

101.0

102.6

100.7

100.9

102.1

100.0

100.2

102.2

Jinan

99.4

105.6

105.8

99.9

103.0

105.1

99.8

103.9

104.2

Qingdao

100.3

102.3

105.7

100.1

102.5

105.4

100.0

103.1

107.2

Zhengzhou

98.9

97.9

99.7

99.9

98.3

100.0

99.9

98.9

100.5

Wuhan

98.9

99.8

104.4

99.4

99.6

104.4

98.5

100.4

104.8

Changsha

100.0

104.1

109.3

100.4

105.3

110.5

100.2

106.7

110.8

Guangzhou

100.1

101.5

110.1

100.0

101.8

109.6

100.4

103.6

110.2

Shenzhen

100.4

104.0

106.7

99.7

103.8

105.9

99.9

104.2

107.5

Nanning

100.1

99.5

103.9

100.2

100.1

103.9

100.0

99.1

104.3

Haikou

100.9

102.4

106.2

100.3

102.5

106.5

100.4

101.7

105.7

Chongqing

99.2

105.2

111.5

99.7

106.3

112.1

99.4

106.2

110.7

Chengdu

100.0

102.2

107.6

101.3

102.4

107.5

100.1

103.9

108.4

Guiyang

100.0

99.2

101.5

100.8

99.1

103.1

100.9

99.9

103.7

Kunming

99.5

95.9

102.7

100.0

97.1

102.3

99.9

97.5

103.1

Xi’an

100.0

105.7

112.4

100.3

105.3

111.6

100.1

104.7

110.8

Lanzhou

99.0

97.5

103.8

99.3

98.5

103.6

99.9

98.9

103.3

Xining

99.9

99.7

105.6

100.0

100.1

106.0

100.1

99.1

106.6

Yinchuan

99.8

106.6

116.3

100.4

105.9

115.0

99.4

106.6

116.0

Urumqi

100.8

104.5

108.6

100.6

102.7

105.7

100.4

104.4

109.0

Tangshan

100.3

99.0

102.8

100.1

99.0

103.5

100.0

97.7

101.4

Qinhuangdao

99.6

94.7

95.7

99.7

94.0

95.5

99.6

96.4

97.0

Baotou

99.3

97.3

100.5

99.4

97.6

99.2

99.1

98.2

101.0

Dandong

98.8

97.5

101.7

99.0

97.3

101.7

100.0

100.0

103.9

Jinzhou

99.0

99.8

103.3

98.3

100.1

104.4

98.6

100.1

103.8

Jilin

100.0

100.8

102.5

100.0

101.1

104.0

100.0

100.8

102.7

Mudanjiang

100.0

97.1

96.2

100.0

96.9

95.7

100.0

98.2

97.5

Wuxi

99.9

103.8

106.1

99.9

103.4

107.4

99.7

104.3

107.9

Xuzhou

99.2

100.3

106.5

99.5

100.7

108.1

99.2

100.7

106.3

Yangzhou

99.9

98.7

106.3

98.8

98.7

105.2

99.7

98.8

104.9

Wenzhou

99.6

101.1

104.5

99.2

101.3

104.4

99.2

100.4

103.9

Jinhua

100.1

101.6

106.8

100.3

102.6

107.8

100.6

102.8

107.6

Bengbu

99.2

99.6

102.4

98.8

99.3

102.8

98.6

99.0

102.3

Anqing

100.0

99.7

98.7

99.4

97.4

96.8

99.8

97.4

96.1

Quanzhou

99.9

100.2

107.2

99.7

100.5

106.3

99.8

100.5

105.6

Jiujiang

100.0

98.3

101.5

99.7

99.1

101.8

99.8

97.0

101.1

Ganzhou

100.1

101.6

106.8

100.1

101.6

105.2

99.9

100.7

105.2

Yantai

99.8

98.7

102.2

99.6

99.0

102.3

99.8

99.3

103.6

Jining

100.9

102.0

109.2

100.1

100.7

108.3

100.2

100.2

107.8

Luoyang

99.9

99.1

100.0

99.2

100.0

102.3

99.7

100.5

102.2

Pingdingshan

100.0

99.5

101.8

100.0

99.3

102.2

99.1

99.5

101.9

Yichang

99.8

99.2

102.9

99.7

99.8

103.0

99.8

98.4

102.3

Xiangfan

98.7

97.8

101.4

98.8

97.3

100.8

99.0

97.7

101.4

Yueyang

98.7

94.6

94.1

98.9

95.5

95.5

98.4

94.0

95.2

Changde

98.5

93.4

93.3

99.1

94.9

94.2

98.7

95.7

95.1

Shaoguan

99.0

96.4

100.1

99.0

97.5

99.3

98.9

97.4

99.4

Zhanjiang

98.3

94.9

98.2

98.8

95.3

98.1

99.2

95.5

99.6

Huizhou

99.9

99.1

103.6

99.6

99.2

103.5

99.0

98.4

103.4

Guilin

99.3

97.4

98.8

99.6

97.4

99.0

98.9

96.3

97.9

Beihai

98.5

94.8

92.1

98.2

95.3

91.7

98.1

95.6

92.8

Sanya

99.8

104.8

109.6

99.4

103.0

107.9

99.7

102.4

106.1

Luzhou

98.9

93.1

92.9

99.5

95.8

95.6

98.8

95.2

94.0

Nanchong

99.5

93.0

92.8

99.3

95.1

96.0

98.5

94.7

95.0

Zunyi

100.1

99.1

100.4

99.6

98.7

100.3

100.2

99.0

101.2

Dali

99.8

94.9

95.5

99.2

93.5

93.7

99.1

94.0

93.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table IV

Cities

90mand Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2020=100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

100.6

106.2

114.7

100.5

106.6

114.7

100.7

107.1

116.2

Tianjin

99.8

99.6

99.5

99.1

98.7

97.6

99.9

99.6

97.9

Shijiazhuang

99.7

95.2

95.1

99.9

94.8

93.0

100.0

95.8

94.6

Taiyuan

98.2

92.0

90.8

98.6

95.4

93.1

98.3

95.3

91.3

Hohhot

99.9

97.2

96.6

99.7

97.0

97.3

99.7

96.1

96.2

Shenyang

99.9

98.2

103.2

99.3

96.8

100.8

99.3

97.2

101.2

Dalian

99.1

99.8

105.2

99.2

99.3

104.5

98.3

99.8

103.5

Changchun

100.0

99.5

97.7

100.0

99.1

95.7

100.0

100.0

97.3

Harbin

99.0

94.3

92.9

98.7

93.7

92.0

99.1

94.0

91.9

Shanghai

100.0

102.8

111.8

100.0

104.4

112.0

100.0

105.3

111.9

Nanjing

99.9

98.9

103.3

99.0

99.1

104.6

99.3

99.6

104.3

Hangzhou

100.1

102.2

109.2

100.2

103.3

109.9

100.1

103.4

109.8

Ningbo

100.2

99.6

107.8

99.6

100.5

107.5

100.0

100.7

107.4

Hefei

99.7

98.9

103.8

98.9

97.6

102.9

98.6

98.2

103.4

Fuzhou

100.5

98.7

103.9

100.0

99.7

103.2

100.2

99.8

104.4

Xiamen

100.7

99.5

104.6

100.2

100.1

104.3

99.8

100.3

103.9

Nanchang

99.4

99.1

99.3

99.7

98.6

99.7

99.1

97.9

98.8

Jinan

99.4

99.6

98.5

99.0

98.9

98.4

99.4

98.9

98.2

Qingdao

99.3

99.2

99.4

99.4

99.4

99.6

99.0

99.8

100.1

Zhengzhou

99.4

97.7

98.0

99.8

98.6

98.5

99.2

98.5

98.3

Wuhan

99.8

97.9

99.8

99.4

98.4

100.9

99.7

97.5

100.2

Changsha

99.6

101.1

105.1

99.3

101.9

106.0

99.8

103.0

105.4

Guangzhou

100.2

102.3

111.7

100.8

101.6

112.2

100.4

102.2

111.4

Shenzhen

100.7

97.4

106.7

100.3

96.6

105.4

100.5

97.8

104.6

Nanning

99.8

97.4

99.5

99.5

95.9

97.3

99.6

96.6

98.2

Haikou

100.1

106.2

110.8

100.3

105.5

110.5

99.7

106.1

110.6

Chongqing

99.6

102.0

105.1

99.7

101.8

105.0

98.8

101.8

104.4

Chengdu

100.8

103.1

108.8

100.3

104.2

110.2

101.2

104.1

110.9

Guiyang

99.7

95.1

94.3

99.8

96.5

95.0

99.9

96.5

95.6

Kunming

100.3

100.1

103.2

100.4

99.5

103.0

101.3

98.5

103.9

Xi’an

99.4

101.8

106.6

100.3

102.0

107.4

99.9

101.0

106.3

Lanzhou

99.9

98.6

103.4

99.9

97.4

101.1

99.4

97.3

99.4

Xining

100.5

98.8

105.8

100.2

99.7

104.2

100.1

99.2

105.8

Yinchuan

98.9

98.1

104.1

99.9

99.5

106.6

99.1

99.4

105.9

Urumqi

100.1

96.9

101.5

99.8

97.1

100.7

100.0

95.7

100.5

Tangshan

99.5

97.8

101.3

99.6

97.6

101.3

99.8

95.9

99.8

Qinhuangdao

99.9

95.6

97.0

100.0

97.1

98.5

99.7

96.4

97.1

Baotou

99.7

98.5

101.2

99.0

97.1

99.0

99.8

97.0

98.4

Dandong

99.7

97.0

100.5

99.5

96.6

100.0

99.9

97.8

100.3

Jinzhou

99.1

96.3

95.9

99.3

95.6

94.8

99.5

97.5

97.5

Jilin

100.0

98.4

98.3

100.0

96.8

95.5

100.0

97.0

96.2

Mudanjiang

100.0

90.2

85.4

100.0

90.5

85.8

100.0

91.9

87.7

Wuxi

99.6

100.4

106.5

99.9

101.7

107.7

99.6

101.1

106.4

Xuzhou

100.3

98.6

106.5

100.5

98.2

106.3

100.1

98.0

105.5

Yangzhou

98.7

98.2

103.1

98.7

98.1

103.8

99.3

98.3

104.3

Wenzhou

99.9

98.9

104.6

99.4

99.3

104.2

99.4

99.2

104.7

Jinhua

99.4

98.2

104.2

99.7

98.4

104.3

99.5

98.8

103.1

Bengbu

99.7

98.7

102.4

99.9

99.8

103.4

99.8

99.6

102.9

Anqing

99.9

94.6

93.0

99.6

94.9

93.2

99.8

94.2

91.9

Quanzhou

99.4

99.0

105.2

99.3

98.3

104.7

99.6

98.2

104.4

Jiujiang

99.9

98.9

101.7

100.2

99.2

102.1

99.6

97.7

100.0

Ganzhou

100.7

100.8

102.6

100.0

100.2

101.6

100.9

100.5

102.0

Yantai

99.4

98.8

100.7

99.1

98.2

100.8

99.1

98.4

100.2

Jining

99.4

97.2

101.3

99.6

99.2

104.1

99.6

98.0

102.8

Luoyang

99.2

97.5

99.0

99.0

97.2

100.8

99.5

97.4

100.1

Pingdingshan

99.8

98.2

100.5

99.5

97.8

100.5

99.9

98.9

101.6

Yichang

99.8

97.8

97.8

99.9

96.3

95.7

99.8

95.0

93.8

Xiangfan

99.1

97.8

97.2

99.5

97.3

97.6

99.7

98.4

97.0

Yueyang

100.1

97.9

96.9

100.2

98.1

98.0

100.6

96.8

95.7

Changde

99.2

95.5

95.4

99.9

95.9

95.1

99.1

95.4

95.2

Shaoguan

99.8

97.8

99.7

99.0

96.3

97.6

99.5

96.9

97.9

Zhanjiang

99.9

97.5

98.3

99.7

96.8

98.0

99.8

97.1

98.1

Huizhou

99.6

99.4

103.2

99.9

99.5

102.9

99.5

98.3

103.4

Guilin

99.5

97.4

98.0

99.7

98.3

99.9

99.7

96.6

99.0

Beihai

99.7

96.5

94.4

99.8

96.7

94.1

99.3

97.1

95.0

Sanya

100.1

101.5

105.1

99.9

101.7

106.1

99.8

101.4

104.1

Luzhou

99.8

97.5

97.1

99.8

98.1

97.7

100.1

97.5

97.5

Nanchong

100.4

95.6

92.2

100.5

95.6

92.6

100.2

96.2

92.5

Zunyi

99.8

95.7

97.7

99.7

96.0

96.6

99.6

96.9

97.1

Dali

99.2

93.4

95.9

99.2

94.5

96.5

98.7

94.9

95.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotations:

 

1. Survey Coverage: The survey was conducted in the municipal districts of 70 medium and large-sized cities, excluding the countries.

 

2. Survey Methods: The data of sales price, floor space and amount of money directly came from the network transaction records data of local real estate management departments. The survey of sales prices of second-hand residential buildings was non-overall survey, integrating key-point investigation with typical investigation, combing the methods of real estate brokerage agency reporting, real estate management departments providing, as well as investigator obtaining prices on the spot, to collect the basic data.

 

3. The calculation of the price indices can be seen in the “Survey Program of the Sales Prices of Residential Buildings”, on the website of the National Bureau of Statistics of China.

 

4. If there is no deal record this month, the overall price level is regarded as unchanged.

 

MIL OSI China News